Địa điểm hiện tại: Đi đến trang chủ tin tức bóng rổ

Huấn luyện viên nổi tiếng chia sẻ video huấn luyện trước đó của James: Anh ấy đã sẵn sàng cho mùa giải thứ 20 của mình

2022-09-21 11:00:06
28

Huấn luyện viên nổi tiếng chia sẻ video huấn luyện trước đó của James: Anh ấy đã sẵn sàng cho mùa giải thứ 20 của mình

socolive, ngày 21 tháng 9. Huấn luyện viên NBA nổi tiếng Chris Brickley đã đăng video huấn luyện James một tháng trước.

Huấn luyện viên chú thích: "@James đã sẵn sàng cho phần 20"

Hãy cùng nhau thưởng thức ~

(Sean)