Địa điểm hiện tại: Đi đến trang chủ Trực tiếp bóng đáCRC C
score-bg
AD San Carlos
AD San Carlos
Santos De Guapiles
Santos De Guapiles
2022-11-25 09:00:00 CRC C
0 0
over
Trận đấu
Trận đấu đã kết thúc, không còn thông tin

Team Profile

Santos De Guapiles
{{liveData.home_rank.win}} win ,{{liveData.home_rank.lost}} loss
AD San Carlos
{{liveData.away_rank.win}} win ,{{liveData.away_rank.lost}} loss
{{liveData.away_rank.name}}
{{liveData.away_rank.shenglv}}
{{liveData.away_rank.jinqi_zhanji}}
{{liveData.away_rank.jin10_zhanji}}
{{liveData.away_rank.zhuchang_zhanji}}
{{liveData.away_rank.kechang_zhanji}}
Ranking
Concede
Continuous Record
Last 10 Games
Home Record
Away Record
{{liveData.home_rank.name}}
{{liveData.home_rank.shenglv}}
{{liveData.home_rank.jinqi_zhanji}}
{{liveData.home_rank.jin10_zhanji}}
{{liveData.home_rank.zhuchang_zhanji}}
{{liveData.home_rank.kechang_zhanji}}

Field Average Data Comparison

Santos De Guapiles
AD San Carlos
{{liveData.away_compare.defen}}
{{liveData.away_compare.lanban}}
{{liveData.away_compare.zhugong}}
{{liveData.away_compare.gaimao}}
{{liveData.away_compare.qiangduan}}
Score
Backboard
Assists
Block a Shot
Snatch
{{liveData.home_compare.defen}}
{{liveData.home_compare.lanban}}
{{liveData.home_compare.zhugong}}
{{liveData.home_compare.gaimao}}
{{liveData.home_compare.qiangduan}}
{{liveData.away_compare.toulan}}
{{liveData.away_compare.sanfen}}
{{liveData.away_compare.faqiu}}
Shooting Percentage
3-Pointer Hit Rate
Free Throw Percentage
{{liveData.home_compare.toulan}}
{{liveData.home_compare.sanfen}}
{{liveData.home_compare.faqiu}}

Goal Distribution (Season Goal Distribution)

0:000:150:300:451:001:151:30
AD San Carlos
{{ sc[0] }}
{{H_COUNT}}
Santos De Guapiles
{{ sc[0] }}
{{ A_COUNT }}

Recently results

Santos De Guapiles
Date/CompetitionAway TeamScoreHome TeamGive PointsTotal Score

{{filterTime(it[5])}}

{{it[3]}}

{{it[8]}}

{{it[11]}}

{{it[13]}}

{{it[10]}}

{{it[15]}}

{{it[16]}}

{{it[17]}}

{{it[18]}}

Santos De Guapiles
Date/CompetitionAway TeamScoreHome TeamGive PointsTotal Score

{{filterTime(it[5])}}

{{it[3]}}

{{it[8]}}

{{it[11]}}

{{it[13]}}

{{it[10]}}

{{it[15]}}

{{it[16]}}

{{it[17]}}

{{it[18]}}

Away Team Near10Field Battle 3Win0Draw7Loss Goal8Ball Concede16Ball, Concede30% Win Rate10% Big Rate30%

Head to Head

Date/Competition Home Team Score Away Team Odds Goal Corner

{{filterTime(it[4])}}

{{it[2]}}

{{it[7]}}

{{it[10]}}

{{it[11]}}

{{it[9]}}

{{it[12]}}

{{it[13]}}

{{it[14]}}

{{it[15]}}

{{it[16]}}

Home Team Near10Field Battle 3Win4Draw3Loss Goal10Ball Concede8Ball, Concede30% Win Rate20% Big Rate30%

Recently results

AD San Carlos
Date/Competition Home Team Score Away Team Odds Goal Corner

{{filterTime(it[4])}}

{{it[2]}}

{{it[7]}}

{{it[10]}}

{{it[11]}}

{{it[9]}}

{{it[12]}}

{{it[13]}}

{{it[14]}}

{{it[15]}}

{{it[16]}}

Home Team Near10Field Battle 2 Win4 Draw4 Loss Goal8Ball Concede9Ball, Concede20% Win Rate20% Big Rate20%
Santos De Guapiles
Date/Competition Home Team Score Away Team Odds Goal Corner

{{filterTime(it[4])}}

{{it[2]}}

{{it[7]}}

{{it[10]}}

{{it[11]}}

{{it[9]}}

{{it[12]}}

{{it[13]}}

{{it[14]}}

{{it[15]}}

{{it[16]}}

Away Team Near10Field Battle 3Win0Draw7Loss Goal8Ball Concede16Ball, Concede30% Win Rate10% Big Rate30%

Recent Course

{{liveData.recent_match.home[0][2]}}
Date/Competition Home Team Away Team Apart

-

{{si[0]}}

{{si[2]}}

{{si[1]}}

VS

{{si[4]}}

{{si[5]}}

{{liveData.recent_match.away[0][2]}}
Date/Competition Home Team Away Team Apart

-

{{si[0]}}

{{si[2]}}

{{si[1]}}

VS

{{si[4]}}

{{si[5]}}

Cập nhật mới nhất